Brugerguide til Referenceleje

I denne guide får du en gennemgang af, hvordan du anvender Referenceleje, så du opnår størst muligt udbytte.

Læs mere om Referenceleje
house-icon

Sådan anvender du funktionerne i Referenceleje

I det følgende vil vi beskrive samtlige funktioner i Referenceleje og underbygge med illustrationer og konkrete eksempler. Har du behov for support, er du altid velkommen til at kontakte os på [email protected].

Formålet med Referenceleje er at finde konkrete og aktuelle referencer til vurdering af boligudlejningsejendomme.

Vælg ejendom

Den første side i modulet hedder ‘Vælg ejendom’. Her får du mulighed for at vælge én eller flere ejendomme beliggende i Danmark alt efter, hvilken ejendom du skal vurdere.

I dette eksempel tager vi udgangspunkt i ejendommen på Langelandsgade 7, 8000 Aarhus C.

Tabellen under kortvisningen viser den valgte ejendoms stamdata.

Som det ses i ovenstående stamdata, indeholder ejendommen 30 enheder og er opført i 2011. Det betyder, at huslejereguleringen for de enkelte enheder følger fri markedsleje.

Ønsker du mere information om de enkelte kolonner i tabellen, kan du altid klikke på knappen:

Når du har sikret dig, at du har valgt den rette ejendom, kan du vælge mellem to søgemuligheder; hurtig søgning eller fleksibel søgning.

Hurtig søgning
Denne søgning anvender en prædefineret referenceramme. Det betyder, at før noget kan være en reference, skal den opfylde tre kriterier.

Eksempel: Langelandsgade 7, 5. 3. (Lejlighed på 56 kvm som følger fri markedsleje).

  1. Referencen skal være af samme type (lejlighed)
  2. Referencens boligareal skal være inden for samme kvadratmeterinterval (50–60 kvm)
  3. Referencen skal følge samme huslejeregulering (fri markedsleje)

Fleksibel søgning
Denne søgning anvender ingen referenceramme. Det betyder, at du selv har mulighed for at vælge boligtype, areal, antal værelser, huslejeregulering med videre. Derudover er du heller ikke begrænset af lokalområdet, da søgningen viser referencer for den valgte kommune og alle nærliggende kommuner.

I det følgende gennemgår vi både hurtig og fleksibel søgning med konkrete eksempler.

Hurtig søgning

I dette eksempel er muligheden hurtig søgning valgt som søgningsmetode. Dette sender dig videre til en ny side, som vist nedenfor.

Bemærk, at vi fortsat har valgt Langelandsgade 7, 8000 Aarhus C.

Du har nu mulighed for at justere på tre parametre:

Det første ( 1 ) er referenceejendommens opførelsesår, som kan have meget at sige i forhold til stand, herlighedsværdi med videre.

Det næste ( 2 ) er tidsperioden for, hvornår du ønsker at se referencer. I eksemplet ovenfor er der valgt 18, som betyder, at vi ser referencer, som er udlejet fra dags dato og 18 måneder tilbage i tiden.

Det sidste ( 3 ) er området, hvori du ønsker at se referencer. Modulet udregner en radius ud fra den valgte ejendom. Du skal derfor blot indtaste din ønskede referenceradius i feltet angivet i meter.

I eksemplet Langelandsgade 7, 8000 Aarhus C er der valgt at se referenceejendomme, som er opført mellem år 1920-2023, som er udlejet inden for de seneste 18 måneder, og som er beliggende inden for en radius af 1,5 km (1500 m).

Bemærk: I tabellen ses referencer med opførelsesår i eksempelvis 1927. Det kan virke modsigende, da vi kigger på fri markedsleje, men her er det et eksempel på en af Lejelovens bestemmelser vedrørende konverteret tagetage.

Ønsker du at være mere specifik i din søgning, for eksempel hvis du har lokal kendskab til området, kan du nemt konkretisere din søgning ved hjælp af lasso-værktøjet ( 4 ). Du klikker blot på lasso-ikonet i øverste venstre hjørne af kortet og markerer din søgning med musen.

I dette eksempel ender vi ud i en søgning med 876 observationer (referencer), som ses i tabellen til højre sorteret efter seneste udlejningstidspunkt.

Vi ønsker nu at finde referencer til de enheder, som er på 5. etage i vores ejendom på Langelandsgade 7 og finder derfor interesse i adresserne Ceresbyen 67, 4. 3 og Ceresbyen 48,3. 1.

Som det ses i tabellen, er de to adresser udlejet til henholdsvis 9.150 kr. og 8.999 kr.

For at få mere viden om, hvorvidt referencerne er sammenlignelige med vores ejendom, kan du klikke på adressen i feltet ( 5 ). Det leder dig videre til en ny side, som vist nedenfor:

På denne side kan du nu se yderligere information om den pågældende reference.

I dette eksempel kan vi blandt andet inspicere standen af referencen og konkludere, at graden af modernisering er tilsvarende vores ejendom på Langelandsgade 7, 8000 Aarhus C, og at månedshuslejen ligeledes er på samme niveau.

Ønsker du at arbejde med referencerne i dit eget interne system, kan du eksportere referencerne ved at klikke på de tre prikker og vælge ‘Eksportér data’ ( 6 ).

Åbnes eksportfilen i Excel vises samme information, som er tilgængeligt i modulet sammen med en udspecificering af, hvilken enhed hver reference tilhører.

Få estimat på måneds- og årsleje pr. kvm.

Foruden referencelisten kan du også klikke på knappen Valgt ejendom. Denne viser dig et estimat på månedslejen og årslejen pr. kvm for hver enhed, samt hvorvidt enheden tidligere har været annonceret og udlejet gennem BoligPortal.

Fleksibel søgning

I dette eksempel har vi valgt en ny udlejet ejendom i et mindre tætbefolket område på Sydfyn med adressen Findingevej 4, 5750 Ringe.

Herefter vises adressens stamdata, og vi kan nu se, at ejendommen består af 4 værelser, fordelt på 112 kvm, og at den tilhører boligtypekategorien Enfamiliehus (villa).

Da sandsynligheden for at finde en boligreference, der matcher de kriterier inden for en kortradius er lille, vælger vi nu at benytte søgemetoden Fleksibel søgning.

I en fleksibel søgning har du mulighed for at justere fem parametre for de referencer, du ønsker fremsøgt.

Første parameter ( 1 ) er boligtype. Her har du mulighed for at vælge de/den type bolig, du ønsker referencer fra – lejlighed, rækkehus eller hus.

Andet parameter ( 2 ) er huslejeregulering. Her har du mulighed for at vælge én eller flere huslejereguleringer, som du ønsker at se boligreferencer fra.

Tredje parameter ( 3 ) er værelser. Her kan du vælge, om du ønsker at se referencer fra henholdsvis 1, 2, 3, 4 eller 5+ værelses lejemål.

Fjerde parameter ( 4 ) er boligareal. Her har du mulighed for at vælge størrelsen på referenceboligerne inden for intervaller af 10 kvm.

Femte parameter ( 5 ) er Reference periode. Her har du mulighed for at vælge det antal måneder, du ønsker at se referencer fra. I ovenstående eksempel vises for eksempel referencer, som er udlejet fra og med dags dato og 18 måneder tilbage.

Tip til gepgrafisk søgning

Find referenceområde med lasso-værktøjet
Du har ligeledes mulighed for at præcisere det geografiske område, du ønsker at se referencer fra. Her klikker du blot på lasso-værktøjet i øverste venstre hjørne ( 6 ) og markerer din søgning med musen.

Markér adressen du ønsker referencer til på kortet
Du kan fremsøge adressen i søgefeltet ( 7 ) på kortet. Det kan bruges som en hjælp, når du skal vælge det geografiske område, du ønsker referencer fra.

I eksemplet Findingevej 4, 5750 Ringe vælger vi at fremsøge referencer ud fra følgende søgeparametre; boligtypen hus, huslejeregulering LL § 32 (småhuse), 3-5 værelser, 90 – 120 kvm, samt inden for det geografiske område som vist på nedenstående kort.

Dette resulterer i en søgning med 36 boligreferencer ( 1 ) inden for det valgte geografiske område, som matcher de valgte kriterier.

Søjlegrafen ( 2 ) viser fordelingen af henholdsvis den årlige eller månedlige kvadratmeterleje. I dette eksempel kan vi se, at der er et stort spænd fra 500 kr. til 1.000 kr.

Tabellen ( 3 ) viser alle referencerne enkeltvist. Her har du mulighed for at udvælge de referencer, der passer bedst til den ejendom, du ønsker at vurdere.

Der er naturligvis de samme eksportmuligheder som ved hurtig søgning, herunder eksport til Excel eller at finde billedmateriale fra den enkelte udlejning.