Investér i attraktive områder med vækst

Identificér investeringsmuligheder og beregn afkastkrav i specifikke områder ud fra efterspørgselsdata, leje- og salgspriser samt flyttemønstre.

Kontakt os
house-icon

Alt om attraktive områder og afkastkrav. Samlet ét sted.

Umættet efterspørgsel   |    Afkastkrav   |   Befolkningstal   |   Flyttemønstre

Umættet efterspørgsel

Vurdér et områdes attraktivitet

Med afsæt i den samlede aktivitet på BoligPortal er det muligt at vurdere et områdes attraktivitet ud fra tre væsentlige parametre:

Det første parameter er boligsøgende, der dækker over dem, der har anmodet om en fremvisning på et lejemål på BoligPortal. 

Det næste parameter er boligsøgende uden et boligmatch, hvor du kan se antallet af boligsøgende, der ikke finder den bolig, de efterspørger.

Det sidste parameter er boligsøgende pr. lejemål, som viser, hvor mange boligsøgende der i gennemsnit henvender sig til et lejemål.

Afkastkrav

Få et pejlemærke for afkastkrav i en investering

Få adgang til en sammenligning af den gennemsnitlige årlige kvadratmeterpris og den gennemsnitlige salgspris pr. kvadratmeter for enkelte områder.

Det giver et afkastkrav, som I kan bruge til at vurdere, hvor godt I kan forrente jeres investering i et specifikt område. 

Salgspriserne i modulet indeholder både salg af ejerlejligheder, samlet fast ejendomme og udlejningsejendomme.

Vil du høre mere om Data Insights?

Kontakt os

Befolkningstal

Byg efter befolkningssammensætningen

Få indblik i Danmarks Statistiks registreret- og fremskrevet befolkningstilvækst og se befolkningstal for en konkret kommune frem til år 2045 og den forventede udvikling i en bestemt periode.

Befolkningstallet er inddelt i alderssegmenter, så du kan identificere, hvordan befolkningssammensætningen kommer til at se ud i fremtiden og kan planlægge byggeprojekter herefter.

Flyttemønstre

Identificér områder med nettotilflytning

Se til- og fraflytninger for forskellige områder i Danmark. Det primære fokus er nettotilflytninger, da det, foruden befolkningstilvækst, giver en indikation på vækst i et område. 

Du får også indblik i hvilke alderssegmenter, der flytter til eller fra et område, så du kan tage det med i dine overvejelser omkring byggeprojekter.