Investér i attraktive områder med vækst

Identificér investeringsmuligheder og beregn afkastkrav i specifikke områder ud fra efterspørgselsdata, leje- og salgspriser samt flyttemønstre.

Kontakt os
house-icon

Alt om attraktive områder og afkastkrav. Samlet ét sted.

Umættet efterspørgsel   |   Befolkningstal   |   Flyttemønstre

Umættet efterspørgsel

Vurdér et områdes attraktivitet

Med afsæt i den samlede aktivitet på BoligPortal er det muligt at vurdere et områdes attraktivitet ud fra tre væsentlige parametre:

Det første parameter er boligsøgende, der dækker over dem, der har anmodet om en fremvisning på et lejemål på BoligPortal. 

Det næste parameter er boligsøgende uden et boligmatch, hvor I kan se antallet af boligsøgende, der ikke finder den bolig, de efterspørger.

Det sidste parameter er boligsøgende pr. lejemål, som viser, hvor mange boligsøgende der i gennemsnit henvender sig til et lejemål.

Vil du høre mere om Data Insights?

Kontakt os

Befolkningstal

Byg efter befolkningssammensætningen

Få indblik i Danmarks Statistiks registreret- og fremskrevet befolkningstilvækst og se befolkningstal for en konkret kommune frem til år 2045 og den forventede udvikling i en bestemt periode.

Befolkningstallet er inddelt i alderssegmenter, så I kan identificere, hvordan befolkningssammensætningen kommer til at se ud i fremtiden og kan planlægge byggeprojekter herefter.

Flyttemønstre

Identificér områder med nettotilflytning

Se til- og fraflytninger for forskellige områder i Danmark. Det primære fokus er nettotilflytninger, da det, foruden befolkningstilvækst, giver en indikation på vækst i et område. 

I får også indblik i hvilke alderssegmenter, der flytter til eller fra et område, så I kan tage det med i jeres overvejelser omkring byggeprojekter.