Følg udviklingen i udbud og huslejepriser

Skab det bedste fundament for dine investeringer med detaljeret data om lejeboligmarkedet baseret på syv indsigtsfulde moduler.

Kontakt os
house-icon

Alt om udbud og huslejepriser. Samlet ét sted.

Husleje   |   Huslejeudvikling     Huslejeanalyse   Liggetid og tomgang    |   Udbud   |   Fremtidigt udbud   |   Salgspriser

 

Modul 1: Husleje

Beregn og fastsæt huslejen korrekt

Få et dybdegående indblik i husleje- og kvadratmeterpriser helt ned på den enkelte adresse, så du bedre kan fastsætte den korrekte husleje.

I modulet får du en oversigt over alle huslejepriser indsamlet og valideret på BoligPortals platform fordelt på antal værelser, boligareal, boligtype og energimærke. 

Du kan både se den gennemsnitlige husleje og medianhuslejen. Medianhuslejen tager højde for boliger, der skiller sig ud med en særlig høj eller lav husleje.

Modul 2: Huslejeudvikling

Hold dig opdateret på huslejeudviklingen

Ved løbende at holde dig opdateret på huslejeudviklingen, kan du bedre estimere, hvordan nye lejemål bør prisfastsættes.

I modulet kan du se udviklingen i husleje over tid for henholdsvis boligtype, antal værelser og boligareal. Her får du også indblik i ændringer i depositum og forudbetalt leje, hvilket er en god indikator for forholdet mellem udbud og efterspørgsel og kan være det første tegn på fremgang og tomgang.

Modul 3: Huslejeanalyse

Identificér det maksimale indtjeningspotentiale

I modulet finder du tre dybdegående analyser, der giver dig større forståelse for de mekanismer, der påvirker husleje- og kvadratmeterprisen og som har indflydelse på indtjeningspotentialet. 

Den første analyse viser forholdet mellem kvadratmeterpris og boligareal, og giver dermed indsigt i det faldende afkast pr. ekstra kvadratmeter i forskellige områder. 

Den næste analyse viser udviklingen i huslejepriser for et specifikt område sammenlignet med nettoprisindekset. 

Den sidste analyse viser, hvor stort boligarealet bør være, hvis du ønsker en bestemt kvadratmeterpris, når du investerer i et specifikt område.

Modul 4: Liggetid og tomgang

Minimér risiko for tab af lejeindtægt

Med et indgående kendskab til liggetider på boliger fordelt over hele landet, undgår du at investere i områder, hvor efterspørgslen er lav.

I modulet får du indsigt i liggetider for hele udbuddet på BoligPortals platform fordelt på boligtyper, antal værelser, boligareal og huslejeniveauer.

Du finder også statistik om tomgang herunder længden på tomgangsperioden og risikoen for tomgang.  

Vil du høre mere om Data Insights?

Kontakt os

Modul 5: Udbud

Få overblik over hele boligmassen i Danmark

Med et fuldkomment overblik over boligmassen er du i stand til identificere, hvilke områder der vil være en god investeringsmulighed.

Vi anvender Bygnings- og Boligregistret (BBR) til at opdele boligmassen i tre forskellige kategorier: udlejet, benyttet af ejeren og ikke benyttet. Kategorierne kan bruges til at vurdere markedsandele for leje- og ejerboligmarkedet og give et øjebliksbillede af andelen af tomme boliger. 

Du får samtidigt indblik i kompositionen af boligmassen, og hvordan opførte boliger fordeler sig på antal værelser, boligtyper, opførselsår, boligareal og energimærker. 

Udbud

Modul 6: Fremtidigt udbud

Identificér den forventede konkurrence

For at du kan træffe de rette beslutninger i din investering, bør du have kendskab til den fremtidige konkurrence på markedet, da det giver en indikation på, om og hvornår du kan forvente en forøgelse i udbuddet af boliger. 

Modulet indeholder data fra Byggefakta, Danmarks største projektdatabase, der indsamler projektinformation om det offentlige og private udbud. Du kan se den planlagte tilførsel til boligmassen, hvilke boligtyper der bliver opført, og hvorvidt det er på ejer- eller lejeboligmarkedet. 

Du får også indblik i hvert enkelt projekt, herunder hvilket stadie projektet er på, hvorvidt det er miljøcertificeret og hvilke virksomheder, der er tilknyttet. 

Modul 7: Salgspriser

Vurdér din investering ud fra referencepriser

Når du vil vurdere, om en investering er rentabel, kan du i dette modul få indsigt i alle tinglyste ejendomshandler i almindelig frihandel på ejerboligmarkedet og hente referencepriser.

Der skelnes mellem samlet fast ejendom og ejerlejligheder, så du kan differentiere mellem udlejningsejendomme og udlejningsejendomme solgt med udstykkede ejerlejligheder.

På modulet får du det fulde overblik over udviklingen i salgspriser på boligtyper, værelser og boligareal. Du har mulighed for at eksportere en liste med handler, der inkluderer handlede BFE-numre, så du kan overføre det til andre systemer.