Følg udviklingen i udbud og huslejepriser

Skab det bedste fundament for jeres investeringer med detaljeret data om lejeboligmarkedet baseret på syv indsigtsfulde moduler.

Kontakt os
house-icon

Alt om udbud og huslejepriser. Samlet ét sted.

Husleje   |   Huslejeudvikling     Huslejeanalyse   Liggetid og tomgang    |   Udbud   |   Fremtidigt udbud

 

Modul 1: Husleje

Beregn og fastsæt huslejen korrekt

Få et dybdegående indblik i husleje- og kvadratmeterpriser helt ned på den enkelte adresse, så I bedre kan fastsætte den korrekte husleje.

I modulet får I en oversigt over alle huslejepriser indsamlet på BoligPortals platform fordelt på antal værelser, boligareal, boligtype og energimærke. 

I kan både se den gennemsnitlige husleje og medianhuslejen. Medianhuslejen tager højde for boliger, der skiller sig ud med en særlig høj eller lav husleje.

Modul 2: Huslejeudvikling

Hold dig opdateret på huslejeudviklingen

Ved løbende at være opdateret på huslejeudviklingen, kan I bedre estimere, hvordan nye lejemål bør prisfastsættes.

I modulet kan I se udviklingen i husleje over tid for henholdsvis boligtype, antal værelser og boligareal. Her får I også indblik i ændringer i depositum og forudbetalt leje, hvilket er en god indikator for forholdet mellem udbud og efterspørgsel og kan være det første tegn på fremgang og tomgang.

Modul 3: Huslejeanalyse

Identificér det maksimale indtjeningspotentiale

I modulet finder I tre dybdegående analyser, der giver dig større forståelse for de mekanismer, der påvirker husleje- og kvadratmeterprisen og som har indflydelse på indtjeningspotentialet. 

Den første analyse viser forholdet mellem kvadratmeterpris og boligareal, og giver dermed indsigt i det faldende afkast pr. ekstra kvadratmeter i forskellige områder. 

Den næste analyse viser udviklingen i huslejepriser for et specifikt område sammenlignet med nettoprisindekset. 

Den sidste analyse viser, hvor stort boligarealet bør være, hvis I ønsker en bestemt kvadratmeterpris, når I investerer i et specifikt område.

Modul 4: Liggetid og tomgang

Minimér risiko for tab af lejeindtægt

Med et indgående kendskab til liggetider på boliger fordelt over hele landet, undgår I at investere i områder, hvor efterspørgslen er lav.

I modulet får I indsigt i liggetider for hele udbuddet på BoligPortals platform fordelt på boligtyper, antal værelser, boligareal og huslejeniveauer.

I finder også statistik om tomgang herunder længden på tomgangsperioden og risikoen for tomgang.  

Vil du høre mere om Data Insights?

Kontakt os

Modul 5: Udbud

Få overblik over hele boligmassen i Danmark

Med et fuldkomment overblik over boligmassen er I i stand til identificere, hvilke områder der vil være en god investeringsmulighed.

Vi anvender Bygnings- og Boligregistret (BBR) til at opdele boligmassen i tre forskellige kategorier: udlejet, benyttet af ejeren og ikke benyttet. Kategorierne kan bruges til at vurdere markedsandele for leje- og ejerboligmarkedet og give et øjebliksbillede af andelen af tomme boliger. 

I får samtidigt indblik i kompositionen af boligmassen, og hvordan opførte boliger fordeler sig på antal værelser, boligtyper, opførselsår, boligareal og energimærker. 

Udbud

Modul 6: Fremtidigt udbud

Identificér den forventede konkurrence

For at I kan træffe de rette beslutninger i investeringsprocessen, bør I have kendskab til den fremtidige konkurrence på markedet, da det giver en indikation på, om og hvornår I kan forvente en forøgelse i udbuddet af boliger. 

Modulet indeholder data fra Byggefakta, Danmarks største projektdatabase, der indsamler projektinformation om det offentlige og private udbud. I kan se den planlagte tilførsel til boligmassen, hvilke boligtyper der bliver opført, og hvorvidt det er på ejer- eller lejeboligmarkedet. 

I får også indblik i hvert enkelt projekt, herunder hvilket stadie projektet er på, hvorvidt det er miljøcertificeret og hvilke virksomheder, der er tilknyttet.